0 com

mjöllnir


bansky'nin new york'taki bir eseri.
0 com

moto cadılar bayramı

kolombiya'da cadılar bayramı kutlaması. araba süsü verilen bir motorlu bisiklet ve ayrıca bir adet de gelin tabi ki.
0 com

penguen - karikatür yıllığı 2012

0 com

klişedeyim yanıyorum. 'eskiyi özlemek'

0 com

0 com

32.istanbul kitap fuarı

başladı haberiniz olsun.
giriş ücreti: örenci, öretmen ve emeklilere ücretsiz. geride ne kaldıysa hepsine 7 lira.
daha da bilgi istiyorsan al yavrum
0 com

0 com

beynin var mı

varsa tebrik ederim.
bakalım hangi tarafını kullanıyorsun.
al bakalım ----> http://sommer-sommer.com/braintest/
0 com

1923 - ∞


Büyük Millet Meclisi Dün Gece Sekiz Buçukta Türkiye Devleti'nin Şeklini Müttefikan "Cumhuriyet" Olarak Tespit Ve Dokuza Çeyrek Kala Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Müttefikan "Reisicumhur" İntihab Eyledi.
Reisicumhurumuz, hitabelerine: "Türkiye Cumhuriyeti mes'ud, muvaffak ve muzaffer olacaktır" cümlesiyle nihayet verdiler
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bu şerefli ve safa-bahş kararıyla bütün buhranlar hal edilmiştir.
Cumhuriyetimizi tesis eden kanun
Türkiye Reisicumhuru Devletin Reisidir.
Madde 1-Hâkimiyet bila-kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti cumhuriyettir.
Madde 2-Türkiye Devleti'nin dini din-i İslam'dır; resmi lisanı Türkçe'dir.
Madde 4-Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin inkısam ettiği şuabat-ı idareyi İcra Vekilleri vasıtasıyla idare eder.
Madde 10-Türkiye reisicumhuru Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi tarafından ve kendi azası meyanından bir intihab devresi için intihab olunur. Vazife-i riyaset yeni reisicumhurun intihabına kadar devam eder. Tekrar intihab olunmak caizdir.
Madde 11-Türkiye reisicumhuru devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclise ve Heyet-i Vekile'ye riyaset eder.
Madde 12-Başvekil, reisicumhur tarafından ve Meclis azası meyanından intihab olunur. Diğer vekiller başvekil tarafından yine Meclis azası arasından intihab olunduktan sonra heyet-i umumiyesi reisicumhur tarafından Meclisin tasvibine arz olunur. Meclis hal-i içtimada değilse, keyfiyet-i tasvib Meclisin içtimaına talik olunur.
Denilen bu karar ve kanun bütün memlekete duyuruldu ve Türkiye'nin her tarafında bir Osmanlı saltanat selamlama teamülü olan 101 pare top atışıyla ilan edildi.

Cumhuriyeti tesis eden kanun*

   

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, Sayı: 953. (30 Ekim 1923 tarihli nüsha)
0 com

helovin

cadılar bayramı son 30 yılın  popüler kostümleri.

0 com

uçan hollandalı


0 com

esas oğlan


Yasal Uyarı
pilavustunout.blogspot aracılığı ile indirmiş olduğunuz dosyalar, her sanatçının kendi isimleri ile tescil edilmiş eserlerin dijital kopyalarıdır! Bu dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır! Müzik dosyalarını bilgisayarınızdan 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır! Bu tür yasal işlemlerde pilavustunout.blogspot ve hosting şirketimiz bu duyurunun yayınlanmasını takiben sorumluluk kabul etmeyecektir! Not: Sanatçının kendisi, resmi internet sitesi ya da plak şirketi tarafıma mail yoluyla ulaştığı taktirde yayınlanan linkler kaldırılacaktır.