klokmlok


1 - Legendre's constant is a mathematical constant occurring in a formula conjectured by Adrien-Marie Legendre to capture the asymptotic behavior of the prime-counting function. Its value is now known to be exactly 1.
2 - A joke in the math world: An infinite number of mathematicians walk into a bar. The first one orders a beer. The second orders half a beer. The third, a quarter of a beer. The bartender says, "You're all idiots," and pours two beers.
3 - A unicode character XML "numeric character reference."
4 - Modular arithmetic, also known as clock arithmetic, is a system of arithmetic for integers, where numbers "wrap around" after they reach a certain value.
5 - The Golden Mean...reworked a little.
6 - Three factorial (3*2*1=6)
7 - Repeating decimal that rounds up to 7.
8 - Graphical representation of binary code.
9 - An example of a base-4 number, which uses the digits 0, 1, 2 and 3 to represent any real number.
10 - A Binomial Coefficient
11 An example of Hexadecimal encoding.
12 - the cubed root of 1728

0 akıl fikir:

Yasal Uyarı
pilavustunout.blogspot aracılığı ile indirmiş olduğunuz dosyalar, her sanatçının kendi isimleri ile tescil edilmiş eserlerin dijital kopyalarıdır! Bu dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır! Müzik dosyalarını bilgisayarınızdan 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır! Bu tür yasal işlemlerde pilavustunout.blogspot ve hosting şirketimiz bu duyurunun yayınlanmasını takiben sorumluluk kabul etmeyecektir! Not: Sanatçının kendisi, resmi internet sitesi ya da plak şirketi tarafıma mail yoluyla ulaştığı taktirde yayınlanan linkler kaldırılacaktır.