29 Ekim Kutlu OlsunTürk Milleti Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın 15. yılındayız. Bugün; Cumhuriyetimizin 10.yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım; az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyet milletinin bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartacağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle, daha az zamanda daha çok çalışacağız. Daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.

Çünkü; Türk Milletinin karakteri yüksektir.
Çünkü; Türk milleti zekîdir ve zekâya hörmet eder.
Ve çünkü; Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, ilimdir. Bu sebeplerdir ki milletimizin yüksek karakterini, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk Milletine çok yaraşan bu ülkü, onu bütün beşeriyete hakikî yapmakta, muvaffak kılacaktır. Büyük Türk Milleti; on beş yıldan beri beraber giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaad eden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde milletimin, senin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bu gün aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milleti, bütün medeni âleme büyük millet olduğu az zamanda bir kere daha tanıtacaktır.

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla, âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Türk milleti; ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şerefler, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene!

Mustafa Kemal Atatürk

0 akıl fikir:

Yasal Uyarı
pilavustunout.blogspot aracılığı ile indirmiş olduğunuz dosyalar, her sanatçının kendi isimleri ile tescil edilmiş eserlerin dijital kopyalarıdır! Bu dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır! Müzik dosyalarını bilgisayarınızdan 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır! Bu tür yasal işlemlerde pilavustunout.blogspot ve hosting şirketimiz bu duyurunun yayınlanmasını takiben sorumluluk kabul etmeyecektir! Not: Sanatçının kendisi, resmi internet sitesi ya da plak şirketi tarafıma mail yoluyla ulaştığı taktirde yayınlanan linkler kaldırılacaktır.